Kölcsönös személyazonosítás

A találkozó első lépéseként a Tanúsító köteles igazolni magát (személyazonosságát). Ez úgy történik, hogy a Tanúsító megmutatja személy azonosító igazolványát a Felhasználónak, aki az arról leolvasott nevet kikeresi a Tanúsítók jegyzékében.

A Tanúsító személyazonosságának ellenőrzését követően a Tanúsító a Felhasználó személyazonosító iratai alapján ellenőrzi a fent meghatározott igazolás-kiadási feltételeket. Ennek részletes szabályait a Tanúsítók kézikönyve tartalmazza.

A Tanúsítók az ellenőrzésért díjat nem kérhetnek. A Tanúsítók költségtérítésre tarthatnak igényt a Felhasználóktól, de kizárólag az e szabályzatban meghatározott módon és mértékben.

results matching ""

    No results matching ""