II. Tanúsítók

A Felhasználók személyazonosságát és adatait ellenőrző személyek a Tanúsítók.

Tanúsítói jogosítványt az Irányító Testület által kinevezett Vizsgabiztosok adhatnak ki. Az Irányító Testület tagjai egyben Tanúsítók és Vizsgabiztosok is.

results matching ""

    No results matching ""