Titkos Kód ellenőrzése

A Titkos Kód előállító szolgáltatás azonos IP címről percenként csak egyszer elérhető. A Tanúsítás során ezért nem jelent feltétlen hibát ha a szolgáltatás éppen nem elérhető. Ha valamilyen okból az ADA vagy a titkos kód előállítási szolgáltatás nem elérhető akkor a Tanúsító a számára hozzáférhető forró dróton kérhet segítséget.

Tanúsító a Felhasználó lakcím kártyájáról leolvasott személyi azonosítót és a felhasználó anyja nevét be írja az ADA ügyfél ellenőrzésre szolgáló felületén a megfelelő mezőkbe.

Nagyon fontos, hogy a személyi azonosító karakterei pontosan megegyezzenek a lakcím kártyán szereplő számokkal. Az egyes számokat kihagyás nélkül folyamatosan kell a mezőbe beírni. Az anyja neve mezőbe nem szükséges sem ékezetes, sem nagy betűket használni (de lehet). A mező kitöltését követően a Tanúsító megnyomja A KÓD ELŐÁLLÍTÁSA gombot. Mindaddig, amig a kód nem készült el a felületen a "A Titkos Kód még nem áll rendelkezésre" szöveg látható.

Amennyiben hibaüzenetet kap akkor az ott leírt utasításnak megfelelően jár el, illetve lezárja az ellenőrzési folyamatot.

Amennyiben megadott adatok formai szempontból megfeleltek, akkor a Tanúsító az alábbi képet látja:

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az itt elkészített kód megegyezik a Felhasználó által a korábban elmentett kóddal. A két kód összevetésére csak azt követően kerül sor, hogy a Tanúsító az IGAZOLÁS KIADÁSA gombra kattintott. Mielőtt IGAZOLÁS KIADÁSA gombra kattintana a Tanúsító kiválasztja a kiadandó igazolás fajtáját.

Az IGAZOLÁS KIADÁSA gomb megnyomásakor a rendszer ellenőrzi, hogy a két (a korábban a Felhasználó által elkészített és elmentett, valamint a Tanúsítás során az előbbiek szerint előállított) kód megegyezik-e egymással. Amennyiben igen, a rendszer automatikusan hozzárendeli a Felhasználóhoz az adott igazolást. A tanúsítás ezzel befejeződött.

kép

Hiba lehetőségek

Előfordulhat olyan eset, hogy a tanúsítás során:

a)az előállított Titkos Kód egy vagy több további Felhasználónál is rögzítésre került. A rendszer ezt ellenőrzi és jelzi a Tanúsítónak a problémát.

kép

A sikeres tanúsításhoz ilyenkor az éppen ellenőrzött felhasználó e-mail címét is be kell írni az erre szolgáló felugró mezőbe.

kép

A rendszer a más Felhasználók által elmentett a tanúsított Felhasználóéval megeggyező Titkos Kódot automatikusan törli.

b)az előállított Titkos Kód nem egyezik meg azzal a Titkos Kóddal, melyet a Felhasználó korábban készített el és mentett el a felhasználói fiókjában.

kép

Tekintve, hogy hogy egy betű elütése is teljesen megváltoztatja a Titkos Kódot, először ellenőrizzük, hogy jó adatokat vittünk-e fel a tanúsítói felületre. Ezt megnézhetjük a Tanúsítói felületen, a adatmezők alatt megjelenő kis mezőben. Ez mutatja, hogy milyen adat került a Titkos Kód Géphez elküldésre. A "személyi azonosító-anyjaneve". A feldolgozás során a rendszer az ékezeteket és az üres helyeket elhagyja, ezért nem hiba, ha csak az angol abc betűit látjuk egybeírva!

Előfordulhat, hogy a felhasználó a korábbi rögzítéskor ütött el egy vagy több számot, illetve betűt. Ezt csak a felhasználó tudja ellenőrizni, olymódon hogy a fiókjába belépve a Beállítások pontban a "Titkos Kódom:" sorban megnézi az elmentett Titkos Kódját. Ezt a Kódot összehasonlítja azzal a Kóddal, amit elő tud állítani a Titkos Kód Gépen. (A Titkos Kód Gép linkje a minden oldal láblécében a "Hasznos Linkek" oszlopban megtalálható.)

Az összehasonlítás során az eltérést annak ellenére könnyű megállapítani, hogy viszonylag hosszú, ránézésre véletlen számokból és betűkből álló karaktersorozatról van szó.

Amennyiben tehát a korábbi rögzítéskor került hibás kód elmentésre a problémát úgy orvosolhatjuk, hogy a Felhasználó törli a korábban elmentett Titkos Kódját és elmenti a helyesen beírt adatokból előállított új Titkos Kódot.

A Titkos Kód ellenőrzésére érdemes a Felhasználó figyelmét még a tanúsítást megelőzően felhíni, annak érdekében, hogy a Tanúsítási minél gyorsabban és simábban létrejöjjön.

results matching ""

    No results matching ""