Magatartási és udvariassági szabályok

A tanúsító a tanúsítás alkalmát semmilyen kereskedelmi, érdekképviseleti, politikai vagy bármilyen egyéb (például személyes) kapcsolat teremtési célra nem használhatja fel.

A tanúsítás során a tanúsítónak rendkívül udvariasan és segítőkészen kell eljárnia a felhasználóval szemben. Tartózkodnia kell bármiféle kényszerítő vagy fenyegető szóhasználattól vagy ilyen jellegű magatartástól (például testbeszéd). A tanúsító a tanúsítás lezárásáig a kommunikációban nem beszélhet más témákról.

A tanúsítás lezárása után csak az ügyfél kifejezett beleegyezésével lehet más témáról beszélni vagy beszélgetést kezdeményezni. A tanúsítónak messzemenően tartózkodnia kell bármilyen olyan magatartástól, melyet az ügyfél az adott szituációban zaklatásnak tekinthet.

results matching ""

    No results matching ""