2. Melléklet - Vitarendezési folyamat

ADA-vitarendezésen azt értjük, amikor egy ügyfél vagy applikációtulajdonos (content provider)

  • Nem ért egyet valamilyen ADA-meghatalmazott/alkalmazott valamilyen lépésével vagy intézkedésével,
  • Vita merül fel két ügyfél között (pl. ki a személyes adatok, e-mail címek stb. jogos tulajdonosa)

A vita kezdeményezése az alábbi e-mail címre küldött levéllel indul (későbbiekben a rendszer erre létrehozott felhasználói felületén)

vita@adatom.hu

Az ADA ügyfélkapcsolati szolgálata (CRS) megvizsgálja a felvetést, és javaslatot tesz a megoldásra, illetve a vita lezárására. Amennyiben valaki az érintett felek közül nem fogadja el a lezárást, illetve a javasolt megoldást, az illető a CRS levelét az alábbi címre továbbítva

reklamacio@adatom.hu

kérheti, indoklással alátámasztva, a döntés felülvizsgálatát. A végső döntést az Irányító Testület felelős tagja, illetve az általa meghatalmazott szakértő hozza meg, és erről tájékoztatja a CRS-t, amely a döntést valamennyi érintett fél számára megküldi.

Minden felülvizsgálati döntés anonimizálva hozzáférhető itt: adatom.hu/dontesek

results matching ""

    No results matching ""