Személyazonosító okmányok ellenőrzése

Az ellenőrzés során legalább el kell kérni az ügyfél Lakcímkártyáját és egy olyan személyazonosító igazolványt, amely igazolja, hogy az ügyfél az adott Lakcímkártya jogos tulajdonosa, illetve ha ez szükséges magyar állampolgár. A személyazonosító igazolvány lehet személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél. Az azonosítás akkor fogadható el, ha az igazolványok valódisága valószínűsíthető és azok érvényesek (nem jártak le).

Ezt követően:

A következő lépésre akkor kerülhet sor, ha a személyazonosító okmányok valószínűsíthetően az adott személyt fedik (fénykép, nem, életkor, megfelelőség), és amennyiben a Tanúsító úgy találja, hogy az igazolványok bemutatója azonos a fényképeken szereplő személlyel. Az igazolványokban szereplő fényképek minősége miatt itt a Tanúsító csak a legjobb tudása szerinti megítélésre köteles.

A két igazolvány összetartozását (mindkettő ugyanazon személyé) úgy lehet ellenőrizni, hogy a Tanúsító a néven túl egyéb személyazonosító adatokat is egyezteti (például a születési idő azonos).

Online ellenőrzés során ("emagyar" igazolásnál) ragaszkodni kell ahhoz, hogy az ügyfél az igazolványokat a videocsatornán mutassa meg. Más csatornán átküldött képet elfogadni nem szabat.

results matching ""

    No results matching ""