A Tanúsító felelőssége

A Tanúsító önkéntes munkában eljáró személy. Gondos és jóhiszemű magatartása esetén nem felelős az esetleges hibákból eredő közvetlen és közvetett károkért.

A Tanúsító a szándékosan, illetve bűncselekménnyel okozott károkért korlátlanul felel.

A Tanúsítók a Felhasználók, Applikációk és az ADA által kezdeményezett ellenőrzést indoklás nélkül visszautasíthatják, azonban az Irányító Testület jogosult az inaktív Tanúsítókat törölni a Tanúsítók jegyzékéből.

results matching ""

    No results matching ""