Tanúsító által kezdeményezett személyazonosság- és adatellenőrzés (Tanúsítás)

Ellenőrzést akkor és azokkal az e-mail címekel kapcsolatosan lehet kezdeményezni, melyekre:

  • Az ADA üzemeltető szervezete vagy
  • Az ADA rendszerét használó applikáció (content provider) megbízást ad.

A Tanúsító csak a megbízó által átadott e-mail címeken próbálhat az ellenőrizendő személlyel kapcsolatot felvenni és vele személyes találkozót egyeztetni.

A kapcsolatfelvétel egyéb esetleges szabályait minden esetben a megbízó határozza meg. Ez kiterjedhet:

  • Az ügyfeleknek küldött e-mail tartalmára és formájára, esetleg konkrét szövegére, továbbá arra, hogy
  • Hányszor lehet az adott ügyfelet megkeresni,
  • Mennyi időn túl minősül egy kapcsolatfelvétel sikertelennek stb.

Amennyiben a megbízó olyan feltételeket írna elő a tanúsítás folyamatára, amelyek az ADA bármelyik szabályzatával vagy a Felhasználási Feltétekkel ellentétben állnak, a Tanúsító ezeket az utasításokat/kéréseket köteles figyelmen kívül hagyni.

A Tanúsító a megbízó számára jelentést készít (például sikeres, sikertelen ellenőrzések száma adott időn belül), melynek részletes tartalmát a megbízó határozhatja meg.

results matching ""

    No results matching ""